//-->

HALKA HİZMET HAKK'A HİZMETTİR.HİZMET NİMETTİR

ALLAH'IN (C.C.) 99 İSMİ

 


<******>
<****** language="JavaScript1.2"> var ns4=document.layers?1:0 var ie4=document.all?1:0 var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0 var speed=20 var temp=new Array() var temp2=new Array() if (ns4){ for (i=1;i<=8;i++){ temp[i]*******document.i"+i+".clip") temp2[i]*******document.i"+i) temp[i].width=window.innerWidth temp[i].height=window.innerHeight/8 temp2[i].top=(i-1)*temp[i].height } } else if (ie4||ns6){ var clipright=ns6?window.innerWidth:document.body.clientWidth clipleft=0 for (i=1;i<=8;i++){ temp[i]=ns6?document.getElementById("i"+i).style*******document.all.i"+i+".style") temp[i].width=ns6?window.innerWidth-15:document.body.clientWidth temp[i].height=ns6?window.innerHeight/8:document.body.offsetHeight/8 temp[i].top=(i-1)*parseInt(temp[i].height) } } ******** openit(){ window.scrollTo(0,0) if (ns4){ for (i=1;i<=8;i=i+2) temp[i].right-=speed for (i=2;i<=8;i=i+2) temp[i].left+=speed if (temp[2].left>window.innerWidth) clearInterval(stopit) } else if (ie4||ns6){ clipright-=speed for (i=1;i<=8;i=i+2){ temp[i].clip="rect(0 "+clipright+" auto 0)" } clipleft+=speed for (i=2;i<=8;i=i+2){ temp[i].clip="rect(0 auto auto "+clipleft+")" } if (clipright<=0){ if (ns6){ for (i=1;i<=8;i++) temp[i].display="none" } clearInterval(stopit) } } } ******** gogo(){ stopit=setInterval("openit()",100) } gogo() ")); revealTrans(Duration=3,Transition=0)
SİTEMİZİN KURULMASINDAN İTİBAREN TOPLAM 20913 ziyaretçi (42053 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=